top of page
פנטהאוז - צילום חוץ

הגת 28, רמת גן

הגת 28, רמת גן

מעלה הבנים 19, רמת גן

מעלה הבנים 19, רמת גן

עמל 18, רמת גן

עמל 18, רמת גן

חד נס 18, רמת גן

חד נס 18, רמת גן

בר יוחאי 19, רמת גן

הדמייה בר יוחאי - חזית  קידמית .jpg

הרא"ה 240, רמת גן

הראה 240 רמת גן - הדמיית חוץ

בן גוריון 125, רמת גן

בן גוריון 125, רמת גן

מוצא 4, רמת גן

מוצא 4, רמת גן

כנפי נשרים 36, רמת גן

כנפי נשרים 36, רמת גן

כנפי נשרים 18, רמת גן

כנפי נשרים 18, רמת גן

תלפיות 20, רמת גן

תלפיות 20, רמת גן

עלומים 24, רמת גן

עלומים 24, רמת גן

סנהדרין 6, רמת גן

סנהדרין 6, רמת גן

רוחמה 29, רמת גן

רוחמה 29, רמת גן

תלפיות 21, רמת גן

תלפיות 21, רמת גן

שדרות הצנחנים 14, רמת גן

שדרות הצנחנים 14, רמת גן

שדרות ירושלים 19, רמת גן

שדרות ירושלים 19, רמת גן

האגדה 1, רמת גן

האגדה 1, רמת גן

שועלי שמשון 11, רמת גן

שועלי שמשון, 11 רמת גן

הגלגל 57, רמת גן

הגלגל 57, רמת גן - הדמיית חוץ

אמנון ותמר 8, רמת גן

אמנון ותמר 8, רמת גן

מולכו 1, רמת גן

מולכו 1, רמת גן

גרשום 3, רמת גן

גרשום 3, רמת גן

תלפיות 28, רמת גן

תלפיות 28, רמת גן

סמטת היסמין 12, רמת גן

סמטת היסמין 12, רמת גן

הרצל 37, רמת גן

הרצל 37, רמת גן

המלך יוסף 37, רמת גן

המלך יוסף 2, רמת גן

רשי 26, רמת גן

רשי 26, רמת גן

החיל 13, רמת גן

החיל 13, רמת גן

לביא 17, רמת גן

לביא 17, רמת גן

אבנר 3, רמת גן

אבנר 3, רמת גן

גרשום 13, רמת גן

גרשום 13, רמת גן

כנפי נשרים 17,רמת גן

כנפי נשרים 17, רמת גן

הגת 8, רמת גן

הגת 8, רמת גן

ההגנה 29, גבעתיים

ההגנה 29 גבעתיים - הדמיית חוץ

הל"ה 11, גבעתיים

הלה 11, גבעתיים - הדמיית חוץ

המעגל 15, גבעתיים

המעגל 15, גבעתיים

רמז 29, גבעתיים

רמז 29, גבעתיים

גנסין 9, גבעתיים

גנסין 9 גבעתיים

בן ציון ישראלי 10, גבעתיים

בן ציון ישראלי 10, גבעתיים

המעגל 13, גבעתיים

המעגל 13 גבעתיים

יד מרדכי 3, גבעתיים

יד מרדכי 3, גבעתיים

המעגל 17, גבעתיים

המעגל 17 גבעתיים

צנחנים 9, גבעתיים

צנחנים 9, רמת גן

בן ציון ישראלי 10, גבעתיים

בן ציון ישראלי 10, גבעתיים

פרויקטים שהסתיימו ברמת גן

פרויקטים שהסתיימו בגבעתיים

כ"ג 7, גבעתיים

כג 7, גבעתיים

ז'בוטינסקי 34, גבעתיים

ז'בוטינסקי 34, גבעתיים

פרויקטים שהסתיימו בתל אביב

סעדיה גאון 4, תל אביב

סעדיה גאון 4, תל אביב

ג'ורג' אליוט 11, תל אביב

ג'ורג' אליוט 11, תל אביב

סעדיה גאון 35, תל אביב

סעדיה גאון 35, תל אביב

פרויקטים בהרצליה

יגאל אלון 22, הרצליה

יגאל אלון 22, הרצליה

פרויקטים בפתח תקווה

מגדלי אם המושבות, פ"ת

מגדלי אם המושבות
bottom of page